Wat is Tai Nin Tzu?
Tai Nin Tzu is een Martial Art (krijgskunst) die gebaseerd is op de natuurlijke principes van de mens. Je creëert hiermee gezondheid, positiviteit en de juiste realiteit. Tai Nin Tzu betekent voortborduren op de kennis die onze voorouders achter hebben gelaten. We gaan niet uit van de uiterlijke vorm maar vanuit de innerlijke vorm van Martial Art. Er vindt overdracht van kennis plaats die in de meeste andere Martial Arts vergeten is.

Ondek je kracht
Door invloeden van buitenaf, een snelle maatschappij waarin veel stress voorkomt, is er nog maar weinig tijd voor jezelf. Je bent je niet altijd meer bewust wat er in je eigen lichaam en geest gebeurt. Je wordt geleefd.
Door middel van Tai Nin Tzu leer je weer terug te komen in je natuurljke staat van zijn. Ontdek je eigen natuurlijke zelfverdediging. Je wordt je weer bewust van je lichaam en geest en zult je daardoor energieker gaan voelen.

Bewegen doet leven
Je leert omgaan met aanval en verdediging op een zachte en adequate manier. Anders dan in andere krijgskunsten, omdat daar vaak op een "harde" wijze wordt geoefend. Door middel van oefeningen uit diverse krijgskunsten zul je de natuurlijke principes gaan ontdekken. Bewegingen zijn soms rond en dan weer recht, hard of zacht, Jin of Yang.

Het maakt niet uit van welk geslacht je bent, welke leeftijd je hebt, of hoe groot of klein je bent; Tai Nin Tzu is er voor iedereen! Het is een uur voor jezelf. Een uur om te delen met anderen om zo tot ontspanning te komen en van elkaar te leren.